Dodawanie klipów wideo do filmu

Dostępne są dwa sposoby dodawania klipów wideo do filmu:

Przeciąganie i upuszczanie: Należy przeciągnąć scenę z sekcji Sceny wideo w albumie do okna filmu. Jest to zwykle najłatwiejszy i najszybszy sposób przygotowania wstępnej wersji filmu. Można przeciągać wiele scen jednocześnie.

Schowek: Do edycji klipów w oknie filmu można używać standardowych operacji schowka (wycinanie, kopiowanie i wklejanie). Polecenie Kopiuj można także stosować do scen w albumie.

Sceny lub klipy wklejane w oknie filmu są wstawiane na granicy pierwszego klipu w bieżącym położeniu na linii edycji. Operacje z użyciem schowka można wykonywać za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych (Ctrl+X – wycinanie, Ctrl+C – kopiowanie, Ctrl+V – wklejanie); można także wybrać odpowiednią operację z menu podręcznego.

Gdy w oknie filmu jest aktywny widok osi czasu, można upuścić scenę lub klip wideo na dowolną z następujących ścieżek:

·     Główna ścieżka wideo. Jeżeli z klipem jest skojarzone audio, jest ono dodawane do ścieżki oryginalnego audio. To wideo będzie pełnić funkcję tła dla wideo lub tytułów nakładanych umieszczonych na dolnych ścieżkach osi czasu.

·     Ścieżka nakładek. Wideo umieszczone na tej ścieżce jest nakładane na zawartość ścieżki wideo. Za pomocą efektów Obraz w obrazie i Kluczowanie kolorem można ustawić przezroczystość fragmentu klatki nakładki, tak aby widoczna była część znajdującego się pod spodem głównego wideo. Za wyjątkiem programu Studio Plus, wszelkie klipy znajdujące się na ścieżce nakładek są wyświetlane z nałożonym „znakiem wodnym”. Aby używać ścieżki nakładek w tworzonych filmach, należy uaktualnić program do wersji Studio Plus.

·     Ścieżka tytułu. W programie Studio Plus, przy ukrytej ścieżce nakładek, upuszczenie klipu wideo na ścieżkę tytułu powoduje otwarcie ścieżki nakładek i umieszczenie na niej klipu. W innych wersjach programu Studio (lub przy już otwartej ścieżce nakładek) ścieżka tytułu nie akceptuje klipów wideo.

·     Ścieżka efektów dźwiękowych lub ścieżka muzyki w tle. Próba upuszczenia klipu wideo na jedną z tych ścieżek powoduje upuszczenie oryginalnego audio skojarzonego z klipem wideo.

Dodawanie klipów wideo do filmu