Elementy interfejsu

Program Studio udostępnia różnorodne elementy interfejsu ułatwiające pracę z klipami wideo w oknie filmu:

·     Po dodaniu klipu do okna filmu, na ikonie odpowiadającej danej scenie w albumie jest wyświetlany zielony znacznik wyboru. Znacznik wyboru jest widoczny tak długo jak jakikolwiek klip w oknie filmu pochodzi z danej sceny.

·     Aby odszukać klip w źródłowym materiale wideo, należy użyć polecenia Znajdź scenę w albumie, dostępnego w menu podręcznym klipu w oknie filmu. Program Studio wyróżni w albumie scenę, z której pochodzi zaznaczony klip. Można też wykonać operację odwrotną, korzystając z polecenia menu Album Ø Znajdź scenę w projekcie, aby sprawdzić, w którym miejscu bieżącego projektu została użyta określona scena albumu.

·     Kiedy dwie sceny z albumu są umieszczone obok siebie w oknie filmu, pomiędzy klipami jest wyświetlana kropkowana linia. Linia ta ułatwia śledzenie wykorzystanych klipów, ale nie wpływa na ich obróbkę w oknie Film.

·     W widoku Oś czasu wszystkie efekty specjalne zastosowane do klipu są oznaczone niewielkimi ikonami wyświetlonymi przy dolnej krawędzi klipu. Ikony te odpowiadają grupom efektów wyświetlonym w przeglądarce narzędzi Efekty wideo. Aby otworzyć narzędzie i zmodyfikować jego parametry, wystarczy kliknąć dwukrotnie jedną z ikon.

Pinnacle Studio 115 video effect icon on clip Elementy interfejsu

Ikona gwiazdki pod tym klipem wideo informuje, że zastosowano co najmniej jeden efekt z grupy Zabawne.

Elementy interfejsu