Format wideo projektu

Sceny wideo dodawane do projektu nie muszą wszystkie pochodzić z tego samego urządzenia lub być w tym samym formacie pliku. Nie muszą nawet charakteryzować się tym samym rozmiarem klatek, współczynnikiem proporcji czy szybkością klatek.

Jednak podczas odtwarzania wideo w programie Studio używany musi być wspólny format klatek. W obszarze Format projektu w panelu opcji Preferencje projektu można określić format dla nowych projektów – w sposób wyraźny (np. „NTSC – panoramiczne”) lub domyślnie (na podstawie formatu pierwszego klipu dodanego do projektu).

Pinnacle Studio image001 Format wideo projektu

Bieżący format projektu jest wyświetlany w postaci etykietki narzędzia ponad nazwą projektu w oknie filmu.

Pinnacle Studio image002 Format wideo projektu

Format projektu dotyczy wszystkich klipów wideo i obrazów w oknie filmu oraz podglądu tych klipów w oknie Odtwarzacz. Wizualna zawartość okna Album, taka jak przechwycone sceny wideo, jest domyślnie wyświetlana w swoim oryginalnym formacie, bez względu na to, czy jest on taki sam jak format projektu.

Aby uniknąć czarnych pasków (efekt letterbox) w projekcie wideo, używając równocześnie ujęć scen ze złym współczynnikiem proporcji, można zastosować jedną z dwóch metod:

·     Użyć poleceń Współczynnik proporcji w menu Album. Pozwoli to na rozciąganie scen z albumu i dopasowywanie ich w ten sposób do proporcji klatek projektu (kosztem powstania pewnych zniekształceń).

·     Użyć efektu Edytor 2W z klatkami kluczowymi w celu utworzenia nagrania wideo w wersji „panoramowanie i skanowanie”. Technika ta jest często stosowana przez studia filmowe, dzięki czemu ich filmy przeniesione na taśmę wideo lub dysk DVD mieszczą się na standardowym ekranie telewizyjnym. Ta metoda nie powoduje powstania zniekształceń, ale część materiału filmowego z każdej klatki jest tracona. Generalnie dokładne śledzenie czynności i stosowanie klatek kluczowych pozwala na uzyskiwanie wyników o dopuszczalnej jakości bez względu na ten problem.

Dostępność: Efekt Edytor 2W i funkcja klatek kluczowych są dostępne tylko w programie Studio Plus.

Pinnacle Studio 112 aspect ratio adjustment methods Format wideo projektu

Ujednolicanie źródła wideo ze „złym” współczynnikiem proporcji przez dodawanie czarnych pasków (po lewej), rozciąganie obrazu do rozmiaru pełnej klatki (w środku) oraz panoramowanie i skanowanie (po prawej). Każda z tych metod ma pewne wady.

Renderowanie w tle

Format projektu jest też używany jako format docelowy dla renderowania – procesu generowania wideo dla materiału używającego przejść HFX, efektów lub innych funkcji wymagających intensywnych obliczeń. Do momentu zrenderowania takiego wideo może ono nie być wyświetlane płynnie i z pełną liczbą szczegółów podczas podglądu.

Program Studio może przeprowadzać renderowanie „za kulisami” podczas pracy użytkownika. Funkcją tą można sterować za pomocą opcji w obszarze Renderowanie w tle w panelu opcji Preferencje audio i wideo.

Pinnacle Studio image004 Format wideo projektu

Stosowanie się do dostępnych w oknie dialogowym porad dotyczących kodeka używanego do renderowania w tle może pomóc w skróceniu czasu renderowania podczas wyprowadzania gotowego filmu.

Jeśli planowane jest wyświetlanie podglądu wideo na urządzeniu zewnętrznym (tylko w programie Studio Plus), konieczne może być ustawienie formatu projektu oraz kodeka renderowania w tle pasujących do tego urządzenia. Na przykład w przypadku wyświetlania podglądu na analogowym monitorze podłączonym do kamery DV należy przeprowadzić renderowanie w tle w formacie DV.

Format wideo projektu