Praca z wieloma plikami przechwytywania

W zależności od bieżącego projektu, można włączyć do filmu sceny z wielu taśm źródłowych albo z kilku plików przechwytywania utworzonych z jednej taśmy. W tym celu należy otworzyć kolejno poszczególne pliki i przeciągnąć odpowiednie sceny z plików do filmu.

Aby użyć więcej niż jednego pliku przechwytywania:

1.      Przeciągnij sceny z pierwszego pliku przechwytywania do okna filmu.

2.      Otwórz drugi plik przechwytywania za pomocą listy rozwijanej lub przycisku folderu w sekcji Sceny wideo w albumie. Program Studio wyświetla w albumie tylko sceny znajdujące się w bieżącym pliku. Szczegółowe informacje na temat tego etapu zawiera temat Otwieranie przechwyconego pliku wideo.

3.      Przeciągnij sceny z drugiego pliku przechwytywania do okna filmu. Powtórz te czynności, aby dodać sceny ze wszystkich plików.

Ponieważ film może mieć tylko jeden z dwóch dostępnych formatów (standardowy format 4:3 lub panoramiczny format 16:9), program Studio nie zezwala na łączenie klatek o różnych formatach w oknie filmu. Domyślnie pierwszy dodany klip wideo określa format całego filmu, a kolejne klipy są odpowiednio modyfikowane w celu zachowania zgodności. Dalsze informacje zawiera temat Format wideo projektu poniżej.

Praca z wieloma plikami przechwytywania