Motywy montażu Montage® i edytowanie motywów

Pinnacle Studio image001 Motywy montażu Montage® i edytowanie motywówDostępne w programie Studio możliwe do dostosowania „motywy” montażu zapewniają zaawansowaną, a jednocześnie łatwą do opanowania metodę tworzenia pokazów slajdów, animacji oraz efektów edycji wielościeżkowej. Za pomocą motywów można szybko nadawać obrazom wideo bardziej profesjonalny wygląd, zachowując przy tym ich spójną strukturę. Każdy motyw składa się z zestawu szablonów, które można dodawać do projektu jako „klipy motywu”. Umożliwia to tworzenie atrakcyjnych, spójnych wizualnie sekwencji, integrujących artystyczne tytuły i animacje z własnymi zdjęciami i obrazami wideo użytkownika.

Uwaga: Tytuły utworzone za pomocą motywu montażu Montage nie mają związku z tytułami dostępnymi w sekcji Tytuły w albumie lub tworzonymi w Edytorze tytułów w programie Studio. Motywy są łatwiejsze w użyciu i udostępniają animacje oraz inne efekty niedostępne w Edytorze tytułów. Z drugiej jednak strony Edytor tytułów zapewnia bogaty zestaw efektów rysowania tekstu oraz znacznie większą kontrolę nad wyglądem tytułów.

Każdy dostarczony motyw spełnia typowe potrzeby. Dostępne szablony każdego motywu, używane w jednym projekcie, uzupełniają się wzajemnie. Większość motywów zawiera na przykład szablon otwierający i odpowiadający mu szablon końcowy. Wiele motywów udostępnia też jeden lub więcej szablonów gładkiego przejścia, służących do przechodzenia z jednego klipu wideo lub obrazu do drugiego.

Pinnacle Studio 172 theme icon shapes Motywy montażu Montage® i edytowanie motywów

Wygląd ikony klipu motywu na osi czasu odzwierciedla jego strukturę. Na powyższej ilustracji, od lewej do prawej, widać ikony klipu otwierającego, gładkiego przejścia i końcowego. Zygzakowate krawędzie odpowiadają położeniu pełnoklatkowego wideo w klipie. Wideo na końcu klipu otwierającego i na początku klipu końcowego można edytować, tak aby dopasować je do wideo gładkiego przejścia. Zygzak wskazuje więc graficznie, w jaki sposób można użyć wszystkich szablonów razem.

Każdy szablon definiuje sekwencję wideo lub grafiki za pomocą pustych miejsc przeznaczonych do wypełnienia przez użytkownika. Większość szablonów zawiera jedno lub więcej miejsc dla klipów wideo lub obrazów. Wiele umożliwia wstawianie podpisów tekstowych dla tytułów, a niektóre oferują dodatkowe parametry dotyczące innych właściwości specjalnych.

Szablony motywów są przechowywane w osobnej sekcji w albumie. Pierwszym krokiem przy rozpoczęciu używania wybranego szablonu jest wstawienie go do projektu jako klip motywu. Jak zwykle czynność tę wykonuje się, przeciągając ikonę z albumu do okna filmu.

W oknie filmu klip motywu jest traktowany jak zwykły, niezależny klip wideo. Aby dostosować klip (wypełnić puste miejsca szablonu), należy użyć narzędzia Edytor motywów.

         đKorzystanie z motywów

Motywy montażu Montage® i edytowanie motywów