Korzystanie z narzędzia Edytor motywów

Każdy szablon motywu zawiera własny zestaw pustych miejsc przeznaczonych na obrazy wideo i zdjęcia, reprezentowanych z Edytorze motywów przez „strefy zrzutu”. Większość szablonów zawiera co najmniej jedno takie miejsce, a ich maksymalna liczba to sześć. Niektóre udostępniają też podpisy tekstowe i inne parametry wymagane przy dostosowywaniu funkcji specjalnych.

Edytor motywów jest podzielony na dwie części. Z lewej strony znajduje się minialbum, zapewniający użytkownikowi dostęp do jego bibliotek wideo i obrazów. Prawa strona to panel dostosowywania. Zawiera on strefy zrzutu przeznaczone na wideo i obrazy użytkownika oraz pola tekstowe lub inne elementy sterujące wymagane przez parametry szablonu.

Pinnacle Studio image001 Korzystanie z narzędzia Edytor motywów

Z lewej strony Edytora motywów znajduje się minialbum zawierający jedynie karty Wideo i Zdjęcia. Prawa strona zawiera strefy zrzutu klipu motywu oraz elementy sterujące służące do ustawiania jego parametrów. Należy przeciągnąć klipy wideo lub obrazów na strefę zrzutu z minialbumu lub okna filmu. Jeśli jest konieczne utworzenie dłuższego klipu podrzędnego, można też wybrać kilka klipów ciągłej sekwencji wideo i przeciągnąć je do strefy jako jednostkę.

Praca ze strefami zrzutu

Czyszczenie stref zrzutu: Aby usunąć klip podrzędny z jego strefy zrzutu, należy kliknąć strefę prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu rozwijanego polecenie Usuń.

Kopiowanie klipów podrzędnych do okna filmu: Aby skopiować klip podrzędny ze strefy zrzutu w Edytorze motywów na oś czasu (lub do innego widoku okna filmu), należy kliknąć strefę prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Dodaj do osi czasu. Czynność tę wykonuje się zwykle w celu dodania lub zmodyfikowania efektu w klipie podrzędnym przed przeciągnięciem go z powrotem do klipu motywu.

Wyciszanie zapisu audio klipu podrzędnego: Niektóre strefy zrzutu są oznaczone symbolem audio Pinnacle Studio 176 theme template audio on Korzystanie z narzędzia Edytor motywów, co oznacza, że zapis audio dowolnego obrazu wideo w tej strefie zostanie dołączony do danych audio klipu motywu. Jeśli zapis audio nie ma być używany, należy kliknąć symbol audio w celu wyciszenia Pinnacle Studio 176 theme template audio off Korzystanie z narzędzia Edytor motywów klipu podrzędnego.

Wyrównywanie klipów podrzędnych: Wideo w strefie zrzutu można ustawić względem okna czasu strefy za pomocą myszy. Gdy wskaźnik myszy znajdzie się w strefie zrzutu zawierającej nadmiar wideo, jego kształt zmienia się na strzałkę dwukierunkową. Naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy umożliwia sterowanie suwakiem początku klipu pod strefą. Można przesuwać myszą w jedną i w drugą stronę, aby ustawić początkową klatkę klipu podrzędnego.

Pinnacle Studio image004 Korzystanie z narzędzia Edytor motywów

Aby ustawić klatkę początkową klipu podrzędnego, należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, gdy wskaźnik znajduje się na strefie zrzutu, a następnie przeciągnąć poziomo. Aby umożliwić dokładniejsze przycinanie, wielkość zmiany wytworzonej przez jeden ruch myszą jest najpierw mała, a następnie szybko rośnie wraz ze wzrostem odległości. Do uzyskania żądanego dopasowania konieczne może więc być wykonanie względnie dużego ruchu myszą.

W miarę przesuwania suwaka początku klipu ikona w strefie zrzutu jest aktualizowana, tak aby przedstawiała nową klatkę początkową. Jednocześnie w odtwarzaczu jest pokazywana pierwsza klatka w bieżącej pozycji suwaka. Jeśli w tym indeksie czasu bieżąca strefa zrzutu jest aktywna, w podglądzie zostaną odzwierciedlone wszelkie zmiany wprowadzone do klatki początkowej. W przypadku precyzyjnego dopasowywania klatki początkowej klipu podrzędnego dobrze jest ustawić położenie suwaka na lokalizację, w której podgląd odtwarzacza będzie najbardziej pomocny.

Używanie suwaka początku klipu nie zmienia położenia klipu podrzędnego w klipie motywu ani jego czasu trwania. Użytkownik wybiera tylko fragment klipu podrzędnego do użycia. Edytor motywów nie umożliwia ustawienia początku klipu podrzędnego na tak późny moment, że wideo zostałoby już odtworzone, podczas gdy strefa zrzutu jest jeszcze aktywna. Na przykład po upuszczeniu sześciosekundowego segmentu na strefę zrzutu wymagającą pięciu sekund wideo punkt początkowy można ustawić na nie później niż jedną sekundę w klipie podrzędnym.

Jeśli klip podrzędny jest krótszy niż czas trwania strefy zrzutu lub ma taką samą długość, dopasowanie jego klatki początkowej nie jest możliwe. Podczas wyświetlania klipu motywu ostatnia klatka klipu podrzędnego jest w razie potrzeby zamrażana, aby wypełnić czas przydzielony jego strefie zrzutu.

Dodawanie efektów w strefach zrzutu

Nie jest możliwe stosowanie efektów wideo ani audio do klipów podrzędnych w samym Edytorze motywów. Można natomiast kliknąć strefę zrzutu prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu rozwijanego polecenie Dodaj do osi czasu. Należy następnie odszukać klip na osi czasu (w pozycji suwaka). W tym miejscu jest on po prostu jeszcze jednym z klipów: jak zwykle można go przycinać zgodnie z preferencjami oraz dodawać lub edytować efekty. Na koniec należy przeciągnąć go z powrotem do strefy zrzutu, zastępując poprzednią zawartość. Kopię klipu na osi czasu można wówczas usunąć.

Korzystanie z narzędzia Edytor motywów