Spelaren – Player

Spelaren visar en förhandsgranskning av din redigerade film, eller visar det som har valts ut ur Albumet.

Den består av två huvuddelar: ett fönster för förhandsgranskning (preview window) och uppspelningskontrollerna (playback controls). Videomaterialet visas i fönstret för förhandsgranskning. Uppspelningskontrollerna gör det möjligt att spela upp videon eller gå till en exakt position i materialet. Dessa kontroller finns i två olika uppsättningar: standard och DVD.

Standarduppspelningskontroll

Standarduppspelningskontrollerna liknar dem du hittar på en videokamera eller videobandspelare. De används för att titta på vanlig video.

Pinnacle Studio image001 Spelaren – Player

DVD-läget

Uppspelningskontrollerna för dvd liknar kontrollerna på en dvd-spelare eller en fjärrkontroll. Använd dem för att förhandsgranska dvd-, VCD- eller S-VCD-produktioner, inklusive diskmenyer.

Pinnacle Studio image002 Spelaren – Player

Fönster för förhandsgranskning

Detta är ett viktigt element i Studio eftersom det används så ofta, speciellt när du vill förhandsgranska din film. Fönstret visar även:

·    Alla typer av innehåll i albumet.

·    Stillbilder eller titlar från din film.

·    Ändringar av videoeffekter i realtid allt medan du justerar parameterkontrollerna för effekterna.

·    Stillbilder från din film.

När du tittar på en stillbild kan du förflytta dig framåt eller bakåt med jogknapparna, även med så små steg som en enda ruta.

Ändra storlek på videoförhandsgranskningen

Om din skärmstorlek tillåter det kan Studio förstora Spelaren – och följdaktigen din videoförhandsgranskning – med ett glidreglage för storleken på Spelaren. Detta reglage sitter ovanför Spelaren till vänster om Ångra-knappen i de fall det är möjligt att ändra uppspelningsfönstret.

Pinnacle Studio 013 player size slider Spelaren – Player

Skjut reglaget åt höger för att öka Spelarens storlek, eller åt vänster för att minska det. Positionen längst åt vänster motsvarar den minsta storleken vilket också är förinställningen.

Pinnacle Studio 013 player size demo Spelaren – Player

Storleksändring på Spelaren optimerar utnyttjandet av skärmens kapacitet för att ge en större videoruta.

Knappen dvd-väljare

Pinnacle Studio 013 dvd toggle button Spelaren – PlayerByt mellan två uppspelningslägen (playback modes) med knappen dvd-väljare (DVD-toggle), som finns i nedersta högra hörnet av Player. Denna knapp är endast tillgänglig när din redigerade film har mer än en meny.

Spelaren – Player