Felmeddelandet “Bränning misslyckades” kommer upp i Make Movie

Answer ID 13438

Om Studio meddelar “Bränning misslyckades” när du försöker skapa en optisk skiva som t ex en dvd, prova följande steg tills problemet är löst.

·    Uppdatera till den senaste programfixen: Använd menykommandot HelpØSoftware Updates för att säkerställa att du har de senaste uppdateringarna till Studioprogrammet.

·    Använd bränningsalternativet Safe mode i Make Disc-inställningarna: I Studio, klicka på Setup Ø Make Disc. Under rutan markerad med Bränningsalternativ (Burn Options), välj “Säkert läge: Skapa skivinnehåll och sedan bränna”, genom att först klicka på radioknappen framför inställningen och sedan på OK. Använd denna inställning tills felsökningen är slutförd.

·    Starta om Studio: Stäng Studio och starta sedan om programmet. Försök nu skapa en skiva igen genom att använda inställningen Säkert läge som beskrivs ovan.

·    Starta om datorn: Försök öppna dvd-brännarens lucka. Om den inte går att få upp, stäng Studio och starta sedan om datorn. Efter att ha startat Studio igen, försök åter skapa en dvd genom att använda inställningen Säkert läge.

·    Verifiera media: Se till att skivan i dvd-brännaren är en tom engångsskrivbar eller överskrivbar skiva, och att din dvd-brännare stödjer mediatypen du använder. Under felsökning rekommenderar vi normalt att man använder överskrivningsbart media för att reducera antalet förbrukade skivor. Har du dock endast provat med överskrivningsbart media (RW) rekommenderar vi att du också testar med engångsskrivbara (-/+ R) dvd-skivor. För pålitlighet föreslår Pinnacle att du använder dvd-skivor av ett märke såsom Sony, Apple eller Memorex. Under felsökningen rekommenderar vi att du använder en dvd-skiva från en eller flera olika tillverkare.

·    Redigera sökvägen: Detta steg bör endast genomföras om samtliga av följande stämmer: du har gjort en säkerhetskopia av mappen innan du genomför några ändringar och du vet hur man återställer mappen till sitt tidigare skick. Du har lyckats med att redigera en sökväg tidigare och du är bekväm med riskerna som hör ihop med att redigera en sökväg. Om du vill fortsätta, ta bort Recorder i följande sökväg (stora/små bokstäver kan variera):

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VOB\CDRApp\Recorder

Denna förändring kommer att tvinga bränningsmotorn att göra om hela skanningen av spelaren.

Felmeddelandet “Bränning misslyckades” kommer upp i Make Movie