Felmeddelandet “Ingående signal hittas ej” under import

Answer ID 13420

Hela felmeddelandet lyder: “A valid Input Signal has not been detected. Please check your cables.” Detta är ett meddelande för analog import. Dess syfte är att göra dig uppmärksam på att import inte kan genomföras  eftersom en videosignal inte kan hittas.

Gå igenom följande felsökning steg för steg tills du har löst problemet:

·    Kablage: Som felmeddelandet antyder så är ett naturligt första steg att kontrollera att kablarna är korrekt isatta. Video ut-kontakten på din videokälla (videokamera, videobandspelare) måste vara kopplad till video in-kontakten på din importenhet, antingen via komposit- (RCA-) kabel eller en S-Video-kabel.

·    Inställningar för importkälla: I Studio, klicka på Setup Ø Capture Source och bekräfta att inställningen för Capture device för både video och ljud är satt till rätt enhet (såsom “Pinnacle 500-USB”). Medan du är där, slå på alternativet VCR Input, och se till att rätt tv-standard är inställd, till exempel NTSC i Nordamerika och PAL i Europa.

·    Inställningar för videoinput i Studio: Videoingång på den utdragbara panelen på Diskmätaren måste vara korrekt inställd för de kablar och kontakter du använder, även komposit- för S-Video.

·    Videokällan måste spela upp: Sätt på din videokamera eller videobandspelare och tryck på play. Se till att du inte är i slutet av bandet. På många videokameror och videobandspelare kan meddelandet “Ingående signal hittas ej” komma upp om enheten är pausad eller stoppad. Säkerställ att enheten spelar upp video innan du trycker på knappen Start Capture.

·    Förhandsvisningsfönstret: När du har genomfört ovanstående steg bör video spelas upp i förhandsvisningsfönstret. Om förhandsvisningen inte fungerar, fortsätt till nästa steg.

·    Lämna och återgå till importläget: Efter att du konstaterat att videokällan spelar upp, klicka först på fliken Edit i Studio, byt sedan tillbaka till fliken Capture. Denna enkla procedur har rapporterats fungera i vissa lägen.

·    Andra usb-enheter: Om din importenhet är kopplad till datorn via usb, prova att koppla ur alla andra usb-enheter och försök sedan importera igen. Om det fortfarande inte fungerar, stäng Studio, koppla ur och koppla omedelbart in importenheten igen. Starta sedan om Studio.

·    Ominstallera drivrutinen för import: Stäng Studio och installera om drivrutinen för import. Om importenheten inte är en Pinnacle-enhet, kontakta tillverkaren för hjälp.

Felmeddelandet “Ingående signal hittas ej” under import