Felmeddelandet “Videoenhet kan inte hittas” kommer upp i Import-läget

Answer ID 13618

Detta felmeddelande talar om att Studio “inte kan kopplas till din videoenhet”, och ger sen grundläggande instruktioner för både digitala och analoga importenheter. De två underavsnitten nedan ger dig detaljerad information om felsökning för båda typerna av enheter.

Digitala importenheter

Om du importerar från en digital källa (dv, Digital 8, hdv), gå igenom dessa steg tills problemet är löst:

1.    Ställ in Studios importkälla till 1394: Under Capture Devices Capture source-alternativpanelen, se till att både video och ljud är inställda på DV Camcorder – Pinnacle 1394, och klicka OK. Studio är nu inställt på att importera via 1394-porten.

Pinnacle Studio image001 Felmeddelandet “Videoenhet kan inte hittas” kommer upp i Import läget

Om inget DV Camcorder-alternativ finns med i listan så laddar inte Windows drivrutinen för 1394 Host Controller. Fortsätt till steget “Device Manager” nedan för att felsöka detta problem. När väl drivrutinen har laddat ordentligt, bekräfta att import i Studio lyckades.

2.    Dv-, Digital 8- eller hdv-kamera checklista:

·    Se till att kameran är i play-läge. Vissa återförsäljare av videokameror använder olika terminologi såsom VTR eller VCR. De betyder alla samma sak, att videokameran ska spela från bandet. Videokameran kan inte vara i Camera-läge.

·    Videokameran måste vara påslagen. Den bör drivas av AC-ström, inte av batterier.

·    Videokameran bör vara kopplad till datorn via en 1394-kabel till Firewire-porten.

·    Koppla ur och koppla in 1394-kabeln till både videokameran och datorn, och se till att båda kontakterna sitter i ordentligt. Om du har mer än en 1394-port, pröva alla. Studio kommer inte att importera från en dv- eller Digital 8-videokamera såvida den inte är kopplad via dv-/Firewire-/1394-porten (inte en usb-port).

3.    Device Manager: Kontrollera Device Manager så att den bekräftar både 1394-kontrollen och att drivrutinerna för digital videokamera har laddats.

·    Klicka på Start Ø Control Panel. I fönstret  för Kontrollpanelen, klicka på System.

·    I fönstret Systemegenskaper som kommer upp, klicka på fliken Hardware.

·    Klicka på knappen Device Manager.

·    Drivrutinen för 1394-kortet finns i listan under “IEEE 1394 Bus Host Controller” med namnet “Texas Instruments OHCI-IEEE 1394 Host Controller”. Om kretsen på ditt kort härstammar från en annan återförsäljare kan ett annat namn än Texas Instruments förekomma. Om denna enhet har en symbol i form av ett utropstecken är den inte korrekt laddad.

·    Drivrutinen för videokameran finns i listan under Imaging devices som en “märkes-dv-kamera” (ersätter “Sony”, “Canon”, “JVC”, etc. for märke). Om denna enhet har en symbol i form av ett utropstecken är den inte korrekt laddad.

·    Om du inte kan få någon av enheterna att installeras korrekt bör du kontakta kundtjänst hos det aktuella företaget.

Notera: När videokameran sätts på och stängs av kommer drivrutinen för kameran att ladda respektive ladda av. Du bör se din muspekare bli till ett timglas när enheten hittas och Windows laddar drivrutinen. Dessutom kommer Windows (XP och Vista) normalt att lämna ett “Hittat ny maskinvara”-meddelande när videokameran sätts på och enheten hittas.

Om din 1394-port finns på ett separat kort (inte en del av ditt moderkort), stäng av datorn och flytta 1394-kortet till en annan PCI-plats. Om du inte har en tillgänglig plats, byt plats med ett annat PCI-kort. Starta om datorn. Maskinvaruguiden bör upptäcka den nya maskinvaran automatiskt. Följ eventuella instruktioner på skärmen för att avsluta laddningen av drivrutiner, om någon sådan kommer upp. Om Device Manager nu meddelar att kortet har laddat korrekt, återvänd till Studio för att bekräfta att importen nu lyckas.

4.    AM Capture (ofta förkortat till “AmCap”): Om både 1394-kontrollern och dv-kamerans drivrutiner finns korrekt angivna i listan i Device Manager och Studio ändå inte vill importera från enheten, försök importera med hjälp av AM Capture, ett litet enkelt importverktyg från Microsoft som kan importera från dv-enheter.

·    Klicka Start Ø Programs Ø Pinnacle Studio 12 Ø Tools Ø AM Capture.

·    Välj menykommandot Device Ø Microsoft DV Camera and VCR.

·    Gå igenom checklistan i Steg 2 ovan för att bekräfta att din videokamera är redo.

·    Tryck på play på videokameran. Video bör nu spelas upp i AmCap. Om video inte spelas så går du igenom Steg 2 igen.

·    Medan videon spelas upp, klick Capture Ø Start Capture.

Om AmCap inte kan importera från dv-enheten är något uppenbarligen fel med antingen 1394-drivrutinen eller dv-drivrutinen, av vilka båda är en del av Windows XP. Kontakta antingen Microsoft eller din datoråterförsäljare för att få hjälp. Om du är bekant med XP Repair-proceduren så har vissa kunder kunnat lösa sina problem med 1394-drivrutiner genom att genomföra den.

Om AM Capture inte fungerar rekommendar vi att du av- och ominstallerar Studio. Du kan också testa att importera din video i AmCap och sedan importera in det i Studio för redigering.

Analoga importenheter

Om du importerar från en analog källa (8mm- eller Hi-8-videokamera, vodeobandspelare etc), se till att både video och ljud är inställda på den analoga enhet du använder. Välj din maskinvara ur listan som finns under Capture Devices i kontrollpanelen Capture source:

Pinnacle Studio image002 Felmeddelandet “Videoenhet kan inte hittas” kommer upp i Import läget

Vissa analoga importenheter har ingen ljudingång. I sådana fall:

·    Ställ in Audio Capture-enheten i Studio till ditt ljudkorts Line In.

·    Koppla den analoga ljudkällan (videobandspelare eller analog videokamera) till Line In på ljudkortet.

Notera: Om du nu får följande felmeddelande när du importerar: “Giltig signal har inte upptäckts”, klicka här för vidare hjälp.

Felmeddelandet “Videoenhet kan inte hittas” kommer upp i Import-läget