Ljud- och videonivåer – analogt

Studio erbjuder skjutreglage för att kontrollera video- och ljudnivåer under import. Denna funktion är speciellt användbar för att kompensera för olikheter i video som har importerats från olika källor.

Pinnacle Studio image001 Ljud  och videonivåer – analogt

Video- (V) och ljud- (H) paneler att konfigurera nivåer på under analog import.

Även om du kan justera dessa nivåer med lämpliga Videoeffekter i Edit mode, kan det att ha korrekt konfiguration vid import bespara dig mödan att utföra tidskrävande färgkorrektion senare.

Att konfigurera dina ljudalternativ korrekt vid import hjälper dig att få likartade volymnivåer och kvalitet.

Speciella enheter för import kan erbjuda färre alternativ än de som diskuterats här. T.ex. visas inte någon regel för panorering (balance control) i ljudpanelen för maskinvara som inte stöder import av ljud i stereo.

Video

Välj vilken typ av video du vill digitalisera genom att klicka på motsvarande knapp för Videokälla (Video source) (Composite eller S-video). De fem nivåreglarna gör det möjligt att kontrollera ljusstyrkan (video gain), kontrasten (nivåskillnader i svart), skärpa (sharpness), nyans (hue) samt färgmättnaden (color saturation) på den inkommande videosignalen.

OBS: Nyansregeln (Hue slider) visas inte när man importerar från PAL-enheter.

Ljud

Använd knappen Audio capture för att styra ifall Studio ska importera ljudet samtidigt med videon. Välj knappen Off om din källa endast innehåller video. Reglarna i fältet gör det möjligt att kontrollera volymen och panoreringen på det inkommande ljudet.

Ljud- och videonivåer – analogt