Montage®-teman och temaredigering

Pinnacle Studio image001 Montage® teman och temaredigeringStudios anpassningsbara Montage-“teman” utgör en kraftfull men enkel metod att lära sig göra bildspel, animationer och redigeringseffekter med flera spår. Med teman kan du ge dina videor ett professionellare utseende och ändå behålla en sammanhängande struktur. Varje tema består av en uppsättning mallar som kan läggas till ditt project som “temaklipp”. Du kan skapa snygga, visuellt konsekventa sekvenser som integrerar professionellt skapade titlar och animationer med dina egna foton och videor.

Notera: “Titles” som skapats från ett Montage-tema är inte relaterade till dem i Albumets Titles-avsnitt, eller skapade i Studios Title Editor. Teman är enklare att använda och innehåller animationer och andra effekter som inte finns i Title Editor. Å andra sidan får du i Title Editor en stor uppsättning textskrivningseffekter, och större kontroll över titlarnas utseende.

Temana som medföljer är utformade för att vart och ett fylla ett särskilt behov. Inom varje tema är varje mall utformad för att komplettera varandra när de används inom samma projekt. T.ex. innehåller de flesta teman en Inledningsmall och en matchande Avslutningsmall. Många teman innehåller även en eller flera Följdmallar för övergångar mellan en video eller ett bildklipp till ett annat.

Pinnacle Studio 172 theme icon shapes Montage® teman och temaredigering

Ett klipps tidslinje reflekterar dess struktur. Här, från vänster till höger, syns en Inlednings-, en Övergångs- och en Avslutningsikon. Zickzackkanterna överensstämmer med placeringen av helskärmsvideo i klippet. Videon vid slutet av Inledningen och vid början av Avslutningen kan justeras så den stämmer med övergången; därför indikerar zickzackmönstret även grafiskt hur mallarna kan användas tillsammans.

Varje mall definierar en video eller grafisk sekvens med tomrum som kan fyllas i av dig. De flesta mallar har en eller flera tomrum för video- eller bildklipp. I många av dessa kan du lägga till text för titlar och vissa har även andra inställningar för andra specialegenskaper.

Temamallar sparas i deras egen del av katalogen. Det första steget då du ska använda en vald mall är att placera den i ditt projekt som ett temaklipp. Som vanligt görs detta genom att dra ikonen från Katalogen till Filmfönstret.

I Filmfönstret behandlas temaklippen som vanliga självständiga videoklipp. För att redigera klippet – för att fylla i mallens tomrum – använder du Temaredigeraren.

ð Använda teman

Montage®-teman och temaredigering