Använda teman

Temamallar sparas i Temadelen av Katalogen. Katalogen visar alla mallar i ett givet tema, enligt det val du gör i rullgardinslistan. För att använda en mall drar du bara dess ikon från Katalogen till Filmfönstret.

Pinnacle Studio image001 Använda teman

Välj ett tema från rullgardinslistan (L) för att visa tillgängliga mallar (R). För att använda en mall, dra dess ikon ned till Filmfönstret.

När Filmfönstret är i visningsläge för Tidslinjen kan temaklipp trimmas och redigeras på i stort sett samma sätt som vanlig video. Du kan laborera med dem, med övergångar och effekter, justera ljud och så vidare. På samma sätt som skivmenyer redigeras de med ett speciellt redigeringsverktyg, vilket öppnas automatiskt när klippet läggs till i ditt projekt, eller när det senare dubbelklickas.

Pinnacle Studio 172 theme clip selected in project Använda teman

Temaklippen (valda i illustrationen) behandlas som en enhet i Filmfönstret. Deras speciella egenskaper kan justeras med verktyget Temaredigeraren (dubbelklicka på klippet för att öppna).

Pinnacle Studio 172 video tool icon   themes Använda temanMed Temaredigeraren kan du anpassa ett temaklipp genom att justera dess inbyggda inställningar eller specificera video- och ljud-underklipp för den att använda. Redigeraren kan även öppnas genom menyn: Verktygslådan Ø Redigera tema.

Pinnacle Studio image004 Använda teman

Med temaredigeraren kan du specificera temaegenskaper, såsom video eller bildklipp, egenskaper och texteffekter. Klipp läggs till genom att du drar dem antingen från redigerarens egen minikatalog (vänster sida av verktyget) eller från Filmfönstret.

ð Temadelen av katalogen

ð Skapa temaklipp

ð Arbeta med temaklipp på Tidslinjen

ð Ett temas anatomi

ð Öppna Temaredigeraren

ð Använda Temaredigeraren

Använda teman