Arbeta med temaklipp på Tidslinjen

Temaklipp beter sig som vanliga videoklipp när det gäller att trimma och lägga till övergångar.

När ett temaklipp trimmas…

Även om trimning på Tidslinjen görs på samma sätt för temaklipp som för videoklipp så beror resultatet av trimningen på klippet som behandlas.

I ett helanimerat tema, t.ex en snyggt rullande titel, rullar animationen till slutet oavsett vilken hastighet den aktuella klipptiden visar. Förkortning av klippet medför att animationen rullar snabbare, men trunkerar inte sekvensen.

Klipp som innehåller video kan däremot trimmas på det vanliga sättet. Många teman innehåller ett video-underklipp med flexibel längd. När ett av dessa finns kan klippet dras ut så långt som underklippet tillåter – hur långt som helst, om underklippet är en stillbild.

Övergångar och effekter

Övergångar kan användas i slutet och början på temaklipp på samma sätt som andra klipptyper.

Video- och ljudeffekter kan även läggas till på temaklipp som vanligt och användas på allt innehåll som klippet omfattar. Några effekter, såsom hastighet, är inte tillgängliga för användning med temaklipp.

Arbeta med temaklipp på Tidslinjen