Temadelen av katalogen

Pinnacle Studio 173 album tab   themes Temadelen av katalogen
I katalogen kan mallarna för ett tema visas på en gång. Liksom med videoscener använder du musen för att välja, spela eller lägga till en temamall:

·    Klicka en gång för att ladda mallen till spelaren, där det kan spelas upp med transportkontrollen.

·    Dubbelklicka för att ladda mallen till spelaren och börja uppspelning direkt.

·    Dra mallen till Filmfönstret, eller högerklicka på dess ikon och klicka på Lägg till film­ i menyn, vilket lägger till mallen i ditt projekt. På samma sätt som med menyer öppnas ett speciellt redigeringsverktyg automatiskt när ett temaklipp läggs till filmen.

Temadelen av katalogen